WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną V Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową - "Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym", organizowaną przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wraz z Zakładem Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która odbędzie się 8 listopada 2017 roku w Warszawie. 

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy związane z problemami psychicznymi pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, takimi jak depresja, wypalenie, samobójstwa, czy stres pourazowy, a także dotyczące procedur i metod wsparcia psychologicznego. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki, które będą mogli zastosować we własnym zespole. 

Konferencja skierowana jest m.in. do ratowników medycznych, lekarzy systemu, pielęgniarek systemu i dyspozytorów medycznych. 

Za udział w całym dniu wykładów ratownikom medycznym przyznawanych będzie 6 punktów edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o konferencji zamieszczone zostały na stronie internetowej: http://psychologiawratownictwie.com.pl/

Serdecznie zapraszamy!