WAŻNA INFORMACJA DLA STUDENTÓW - ZMIANA RACHUNKU

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją od Kanclerza WUM dotyczącą zmian zindywidualizowanego rachunku bankowego, na który wnoszone są opłaty za studia.