UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW

„Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne”

                               

Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na "Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne", która odbędzie się dnia 19 października 2017 r., od godz. 13:00, w Auli B Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Ks. Trojdena 2a  w Warszawie.