UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

W dniu 03.10.2017 r. odbyła się Ogólnouczelniana Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018, podczas której, po przemówieniu inauguracyjnym JM Rektora WUM - Prof. Mirosława Wielgosia, nastąpiło, m.in. przyznanie kilkudziesięciu zasłużonym pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odznaczeń resortowych oraz nagród Ministra Zdrowia. W gronie uhonorowanych znaleźli się również pracownicy jednostek Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. 

Minister Zdrowia przyznał Prof. Andrzejowi Deptale - Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych oraz kierownikowi Zakładu Profilaktyki Onkologicznej, nagrodę dydaktyczną za współpracę i współautorstwo pracy „Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego” jako materiału wspierającego jakość kształcenia specjalistycznego. 

Medale Komisji Edukacji Narodowej nadane na wniosek JM Rektora przez Ministra Edukacji Narodowej, w uznaniu za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymali:

  • dr Jacek Borowicz
  • dr Aneta Duda-Zalewska
  • dr hab. Jacek Imiela
  • dr hab. Barbara Kozakiewicz
  • dr Magdalena Milewska
  • dr Dominik Olejniczak
  • dr Zofia Sienkiewicz
  • dr Beata Sińska
  • prof. Robert Słotwiński
  • dr Grażyna Wójcik

Podczas Inauguracji Roku Akadmieckiego odbyła się również uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji. Wydział Nauki o Zdrowiu WUM reprezentowali:

- Lidia Budzik (Pielęgniarstwo)

- Paulina Matusik (Położnictwo)

- Paulina Banaszek (Dietetyka)

- Albert Pielak (Zdrowie Publiczne)

- Agnieszka Kulczycka (Ratownictwo Medyczne) 

Wspomniani studenci otrzymali z rąk JM Rektora - Prof. Mirosława Wielgosia i Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM - Prof. Piotra Małkowskiego - czapkę studencką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ceremonię wręczenia nagród i odznaczeń poprowadził Prof. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju.

Pełna relacja z Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018: https://www.wum.edu.pl/2017-10-03-warszawski-uniwersytet-medyczny-inauguruje-nowy-rok-akademicki

Zdjęcia wykonał Dział Fotomedyczny WUM.