Rada Wydziału

Skład kadencji 2016/2020:

Dziekan

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski

Prodziekani

Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek
Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib
Dr hab. n. med. Katarzyna Koziak
Dr hab. n. med. Jacek Sobocki
Dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Prof. dr hab. n. med. Lidia Chomicz
Prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Friedman
Prof. dr hab. n. med. Jacek Przybylski
Prof. dr hab. n. med.  Bolesław Samoliński
Prof. dr hab. n. med. Robert Słotwiński
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Prof. dr hab. n. med. Janusz Wyzgał
Dr hab. n. med. Dagna Bobilewicz
Dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński
Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
Dr hab. n. o zdr. Adam Fronczak
Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski
Dr hab. n. med. Jacek Imiela
Dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz
Dr hab. n. med. Tomasz Kryczka
Dr hab. n. o zdr. Gabriela Olędzka
Dr hab. n. med. Jacek Rózga
Dr hab. n. med. Adam Sybilski
Dr hab. n. o zdr. Dorota Szostak-Węgierek
Dr hab. n. roln. Iwona Traczyk
Dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Dr hab. n. med. Halina Weker
Dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny                   
Dr hab. n. o zdr. Marta Zalewska

Przedstawiciele grupy pozostałych nauczycieli akademickich
Dr n. o zdr. Grażyna Dykowska
Dr n. med. Agnieszka Nowacka
Dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz
Dr n. roln. Beata Sińska

Przedstawiciel administracji
Mgr Iwona Jakubowska 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mgr Aleksander Zarzeka 
Marta Breczko
Zuzanna Kliś
Karolina Kosiacka
Katarzyna Kowalczyk
Justyna Lewicka
Nicole Mazur
Paweł Ostałowski

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2016 roku: (sala nr 8 CBI)
 15listopada(- posiedzenie odwołane), 29 listopada, 13 grudnia.

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu w 2017 roku: (sala nr 8 CBI)
10, 24 stycznia, 7, 21 lutego, 14 marca, 11, 25 kwietnia, 16 maja, 6, 20 czerwca, 19 września, 3, 17 października, 14 listopada, 12 grudnia.