PUBLIKACJA DOTYCZĄCA WALIDACJI POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ EVIDENCE-BASED PRACTICE PROFILE QUESTIONNAIRE (EBP2Q)

W czasopiśmie BMC Medical Education ukazała się właśnie publikacja dotycząca walidacji polskiej wersji językowej Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (EBP2Q). Jest to pierwsze kompletne opracowanie dotyczące właściwości psychometrycznych polskiego kwestionariusza, który został zaprojektowany do oceny wiedzy i postaw specjalistów nauk o zdrowiu wobec Evidence-Based Practice. Polska wersja EBP2Q może być wykorzystywana zarówno w sytuacjach edukacyjnych oraz zawodowych w szczególności w grupie pielęgniarek i położnych.

Autorami niniejszej pracy są pracownicy i doktoranci Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ. Badania walidacyjne przeprowadzono m.in. przy współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu dostępnego w systemie "open access" na stronie wydawcy --> http://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-017-0877-4