Piknik naukowy

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. Każdego roku w Pikniku Naukowym uczestniczy ok. 250 instytucji naukowych, uczelni, instytutów badawczych, muzeów i instytucji kultury, fundacji związanych z nauką oraz koła naukowe prezentują swoje osiągnięcia wykorzystując eksperymenty, pokazy, często także eksponaty interaktywne.

Polski