OFERTA PRACY W WUM

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy w Punkcie Informacyjnym Rekrutacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym! 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Karier WUM w podzakładce: "Praca w kraju"