Nostryfikacje

Dokumenty niezbędne do wszczęcia procesu nostryfikacji dyplomu:

  • podanie [pobierz plik DOC],
  • oryginał dyplomu,
  • apostille/suplement (Jeśli nie ma podziału na godziny teoretyczne i praktyczne, niezbędna jest informacja z uczelni ile godzin teorii, a ile praktyki zostało zrealizowane w ramach poszczególnych przedmiotów).

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone z języka oryginału na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Sprawy administracyjne związane z nostryfikacjami w WNoZ:

mgr Monika Tereszkiewicz pokój 518
tel.: (0-22) 57 20 577
monika.tereszkiewicz@wum.edu.pl

 

Skład Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów w kadencji 2016-2020

Przewodnicząca
1.Dr hab. n med. Katarzyna Koziak

Członkowie
2.Mgr Anna Kabala
3.Dr n. roln. Beata Sińska
4.Dr n. o zdr. Anna Leńczuk –Gruba
5.Dr n. med. Grażyna Bączek 

 
Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury uznawania równowazności dyplomu należy składać w okresie od 01 września do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego.