Kursy

TRWA NABÓR NA NOWE SZKOLENIA PODYPLOMOWE: KURSY I SPECJALIZACJE - POBIERZ OFERTĘ 2019, doc, 349 KB

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 poz. 1761),

Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Pielęgniarki i Położne chcące uzyskać profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu kursów specjalistycznych do uczestnictwa w szkoleniu:

 

KURS  SPECJALISTYCZNY:

 

ORDYNOWANIE  LEKÓW  I  WYPISYWANIE  RECEPT cz. I dla mgr

 

Termin realizacji:   10 maja – 15 czerwca  2019

 

Koszt uczestnictwa – 750,-zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, rtf, 2 MB

 

KURS SPECJALISTYCZNY:

RKO

 RESUSCTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA

dla  pielęgniarek  i  położnych

HARMONOGRAM KURSU, 165 KB, doc

TERMIN REALIZACJI   –  od 17.05.2019 r.  

Koszt uczestnictwa – 600,-zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, rtf, 2 MB


KURS  SPECJALISTYCZNY:

WYKONYWANIE  I  OCENA  TESTÓW  SKÓRNYCH 

TERMIN REALIZACJI   –  2  luty -  9  kwietnia  2019

Koszt uczestnictwa – 500,-zł

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, rtf, 2 MB

HARMONOGRAM, doc, 180 KB


EKG

KURS SPECJALISTYCZNY:

 WYKONANIE  I  INTERPRETACJA  ZAPISU ELEKTROKADIOGRAFICZNEGO
 U  DOROSŁYCH

dla  pielęgniarek  i  położnych

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU KURSU! 

TERMIN REALIZACJI   –  20 wrzesień – 28 października 2019 r.

Koszt uczestnictwa – 600,-zł

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, rtf, 2 MB

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH, docx, 65 KB

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH, xlsx, 11 KB

Szczegółowe informacje: Anna Rychlica - Tel: 728 960 547, anna.rychlica@wum.edu.pl
Zakład Pielęgniarstwa Społecznego- tel. 22 877 35 97, zps@wum.edu.pl,https://zps.wum.edu.pl/

KURS  SPECJALISTYCZNY:

 

OPIEKA   NAD   OSOBAMI Z CUKRZYCĄ STOSUJĄCYMI TERAPIĘ CIĄGŁEGO PODSKÓRNEGO WLEWU INSULINY (CPWI)

 

TERMIN REALIZACJI   –  STYCZEŃ - KWIECIEŃ  2019

 

Koszt uczestnictwa – 800,-zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, doc, 153 KB

karta zgłoszenia- kurs specjalistyczny [plik do pobrania]

wniosek o dofinansowanie kształcenia [plik do pobrania]

 

 


                                        

 

 

 Oferta Kształcenia

Poznaj aktualną ofertę kształcenia:

Specjalizacje

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

 

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje na każdą formę kształcenia rejestracja w systemie SMK

 

WNIOSKI ws. KSZTAŁCENIA w wersji papierowej:

 

Na specjalizację w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 5. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy kwalifikacyjne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy specjalistyczne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego  w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

OFERTA SZKOLENIOWA 2019

ZMIANY W KSZTAŁCENIU I WARUNKI DOPUSZCZENIA [plik do pobrania]

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

wniosek o dopuszczenie do specjalizacji [plik do pobrania]

karta zgłoszenia-kurs kwalifikacyjny [plik do pobrania]

karta zgłoszenia- kurs specjalistyczny [plik do pobrania]

wniosek o dofinansowanie kształcenia [plik do pobrania]

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów na poszczególne kursy!

 

Kursy  kwalifikacyjne  2019

 

 

Lp

 

 

Rodzaj kształcenia

Planowany termin realizacji

Cena jednostkowa

 

Planowana liczba uczestników

 

1.

 

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

 

08 marzec 2019-07 lipiec 2019

 

2 000 zł

 

35

2.

Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

01 marzec 2019-07 lipiec 2019

2 100 zł

35

 

 

 

Szczegółowe informacje i formularze (druki) znajdują się na  stronie:

http://www.wnoz.wum.edu.pl/content/kursy

 

 

 

Kursy specjalistyczne 2019

 

 

L.p.

 

Rodzaj kształcenia

Planowany termin realizacji

Cena jednostkowa

 

 

Planowana liczba uczestników

 

1.

Wywiad i badanie fizykalne dla piel. i poł.

16 luty- 11 kwietnia 2019

1 000 zł

40

2.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG) u dorosłych dla piel. i poł.

15 luty – 16 marca 2019

600 zł

35

3.

 Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO) dla piel. i poł.

02 luty - 08 kwietnia 2019

 

600 zł

 

35

 

4.

Wykonywanie i ocena testów skórnych

                                       02 luty – 09 kwietnia 2019

500 zł

35

 

5.

Wykonanie badania spirometrycznego

26 kwietnia – 18 czerwca 2019

600 zł

35

6.

Kompleksowa opieka pielęgniarska w  schorzeniach narządu wzroku

Marzec-maj 2019

960 zł

35

7.

Podstawy opieki paliatywnej

styczeń-marzec 2019

600 zł

35

8.

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny(CPWI)

 

26 styczeń-16 marzec 2019

800 zł

36

 

 

             Szczegółowe informacje i formularze (druki) znajdują się na  stronie:

                          http://www.wnoz.wum.edu.pl/content/kursy

 

 

                                                                                                                                                                

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl