Kursy

Serdecznie zapraszamy na:

Kurs specjalistyczny: ORDYNOWANIE  LEKÓW  I  WYPISYWANIE  RECEPT dla pielęgniarek i położnych część I

termin realizacji kursu: 28.02.2020 r. - 31.03.2020 r.

koszt kursu: 750 złotych

Na kurs zapraszamy pielęgniarki, które:

1. Zarejestrowały się w systemie SMK (System Monitorowania Kształcenia)

2. Złożyły dokumenty w wersji papierowej do organizatora:

- wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego

- prawo wykonywania zawodu (xero)

- dyplom mgr pielęgniarstwa (xero) lub dyplom specjalisty (ksero)

- wniosek o dofinansowanie ze środków Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Termin składania dokumentów w wersji papierowej do 14 lutego br. w Zakładzie Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, przy ul. E. Ciołka 27, pokój 209 A

termin kwalifikacji: 21 luty 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć (pobierz)

PEŁNA OFERTA SZKOLENIOWA, doc, 234 KB

Oferta Kształcenia

Poznaj aktualną ofertę kształcenia:

Specjalizacje

Kursy kwalifikacyjne

Kursy specjalistyczne

 

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje na każdą formę kształcenia rejestracja w systemie SMK

 

WNIOSKI ws. KSZTAŁCENIA w wersji papierowej:

 

Na specjalizację w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do specjalizacji w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. zaświadczenia o innych ukończonych formach kształcenia podyplomowego (xero)
 4. zaświadczenie o zatrudnieniu ( wymagany co najmniej 2- letni staż pracy w ciągu ostatnich 5 lat)
 5. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy kwalifikacyjne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

Na kursy specjalistyczne w wersji papierowej należy złożyć:

 1. wniosek o zakwalifikowanie do kursu specjalistycznego  w dziedzinie …
 2. prawo wykonywania zawodu (xero)
 3. wniosek o dofinansowanie ze środków WOIPiP kosztów kształcenia podyplomowego (dotyczy osób spełniających warunki regulaminu WOIPiP)

 

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ZMIANY W KSZTAŁCENIU I WARUNKI DOPUSZCZENIA [plik do pobrania]

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

wniosek o dopuszczenie do specjalizacji [plik do pobrania]

karta zgłoszenia-kurs kwalifikacyjny [plik do pobrania]

karta zgłoszenia- kurs specjalistyczny [plik do pobrania]

wniosek o dofinansowanie kształcenia [plik do pobrania]

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów na poszczególne kursy!

 

             Szczegółowe informacje i formularze (druki) znajdują się na  stronie:

                          http://www.wnoz.wum.edu.pl/content/kursy

 

 

                                                                                                                                                                

Zakład Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

anna.rychlica@wum.edu.pl