Kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne

efekty kształcenia [plik do pobrania]

koncepcja kształcenia [plik do pobrania]

zapraszamy do zapoznania się z prezentacją kierunku

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

praktyka po 1 roku [plik do pobrania]

praktyka po 2 roku [plik do pobrania]

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

praktyka po 1 roku [plik do pobrania]

DODATKOWE

praktyka Izby lekarskie [plik do pobrania]

program kształcenia [plik do pobrania]

studia pierwszego stopnia [plik do pobrania] obowiązujące w latach 2012/2014

studia drugiego stopnia Promocja zdrowie z Epidemiologią [plik do pobrania] obowiązujące w latach 2012/2014

studia drugiego stopnia Zarządzanie [plik do pobrania] obowiązujące w latach 2012/2014