KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "MEDITRANS" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie, ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w Zespołach Ratownictwa Medycznego przez Pielęgniarki systemu oraz Ratowników medycznych i zaprasza uprawione podmioty do składania ofert. 

Termin składania ofert: do 18.04.2017 do godz. 12.30 w Dziale Zamówień Publicznych (Budynek Główny - I piętro, pokój nr 1.18 lub 1.20, siedziba Zamawiającego). 

SZCZEGÓŁY KONKURSU