KONFERENCJA - "MAŁA WIELKA NAUKA: PASJA, WIEDZA, NAUKA"

Samorząd Doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz Fundacja Promovendi zapraszają Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców do udziału w Konferencji Naukowej "Mała Wielka Nauka: Pasja, Wiedza, Nauka", która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2017r. na terenie Politechniki Łódzkiej.

 

Inicjatywa ta ma wspomóc nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń i rozwój badaczy młodego pokolenia w taki sposób, aby w przyszłości nauka, którą tworzą stała się ich pasją i pozwoliła na odnalezienie swojej drogi w labiryncie interdyscyplinarności. Ponadto, idea ta ma na celu podkreślenie istotnej roli doktorantów w rozwoju polskiej nauki. Początkowo organizatorem konferencji było Łódzkie Porozumienie Doktorantów, jednakże tegoroczna edycja realizowana będzie przy współpracy Samorządu Doktorantów Politechniki Łódzkiej oraz Fundacji Promovendi.

Intencją organizatorów jest umożliwienie przedstawienia, w trakcie dwóch dni konferencji, osiągnięć naukowych młodych naukowców. Wystąpienia uczestników zostaną poprzedzone wykładami uznanych naukowców, specjalistów w danej dziedzinie.

 

Każdy z uczestników będzie mógł wybrać dogodną dla siebie formę przedstawienia swoich wyników badań, wystąpienie ustne lub poster.

 

Dodatkowo możliwe również będzie nadesłanie pracy w postaci rozdziału do monografii naukowej (5 pkt MNiSW).

 

Nad stroną merytoryczną Konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy.

 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający czynny udział w Konferencji, a Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. 

 

Data i miejsce: 01-02.12.2017 r. – Politechnika Łódzka

 

Opłata konferencyjna: 180zł

Wystąpienie dodatkowe: 49zł 

 

Rejestracja do 08.10.2017 r. pod adresem: https://goo.gl/forms/LvAiGAMe57fXjt5B3

Nadsyłanie abstraktów do 15.10.2017 r.

Nadsyłanie tekstów do monografii do 31.10.2017 r.

Opłata konferencyjna do 31.10.2017 r. 

 

Szczegółowe informacje: Strona Internetowa Fundacji, Stronie Internetowej Samorządu Doktorantów PŁ

oraz Facebooku Fundacji i stronie wydarzenia