KONFERENCJA - "INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA"

Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Komitet Sterujący STRATEGMED, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w konferencji "Innowacje w Ochronie Zdrowia", która odbędzie się 28.09.2017 r., w godz. 10.00-15.30, w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM (przy ul. Żwirki i Wigury 61). 

Celem konferencji jest zaprezentowanie i przedyskutowanie nowoczesnych rozwiązań, sprzyjających postępowi naukowemu, technologicznemu i organizacyjnemu, w instytucjach związanych ze służbą zdrowia. Podczas spotkania przedstawione zostaną, m.in. najważniejsze projekty programu STRATEGMED. W ramach konferencji przewidziano sesje plakatowe dotyczące nowoczesnych rozwiązań z zakresu nauki, mających szanse na praktyczne zastosowanie w medycynie.

Terminy zgłoszeń:

- 24.08.2017 r. - zgłoszenia abstraktów

- 14.09.2017 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.innowacjewochroniezdrowia.pl/.