KONFERENCJA DOTYCZĄCA NAUKI O ZDROWIU

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji serdecznie zaprasza na IV Konferencję Naukową nt. NAUKI O ZDROWIU - KIERUNKI ZMIAN I PERSPEKTYWY ROZWOJUorganizowaną przez Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Konferencja odbędzie się 22 listopada 2017r. o godz. 9.00 (Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku). 

Organizatorzy zachęcają również do przesyłania artykułów do Monografii, których tematyka związana będzie z sesjami Konferencji lub do Kwartalnika Międzynarodowego „Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej” publikowanych za pośrednictwem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.Poniżej znajdą Państwo ramowy program konferencji wraz z odpowiednimi załącznikami. 


PROGRAM KONFERENCJI

ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA UCZESTNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYTYCZNE DLA AUTORÓW