INTENSYWNY KURS PROFILAKTYCZNY

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”

Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzące Kurs to doświadczone specjalistki w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz prowadzenia treningów opartych na uważności.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.kurs8tygodni.info