INFORMACJA NT. SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje:

UWAGA:

dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego:

Kwalifikacja do specjalizacji odbędzie się 6 września (środa) 2017 roku o godz.15.00 w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego, ul. E.Ciołka 27

dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego:

Kwalifikacja do specjalizacji odbędzie się 7 września (czwartek) 2017 roku o godz. 15.00 w Zakładzie Pielęgniarstwie Społecznego, ul. E.Ciołka 27

dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego:

Kwalifikacja do specjalizacji odbędzie się 30 sierpnia (środa) 2017 roku o godz. 16.00 w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego, ul. E.Ciołka 27