GRATULACJE DLA NATALII DUSZEŃSKIEJ

Na ostatnim posiedzeniu Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu, dnia 14 marca br., Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski uroczyście pogratulował Natalii Duszeńskiej  - naszej studentce II roku studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, która 1 marca br. otrzymała od Królowej Szwecji Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (QSNA), stając się pierwszą polską laureatką konkursu.

Natalia Duszeńska doceniona została za projekt pod tytułem - "Na marzenia nigdy nie jest za późno".  Główny cel nagrodzonej pracy stanowi stworzenie organizacji łączącej seniorów oraz ludzi chętnych nieść pomoc osobom starszym.

Podczas wspomnianej Rady, Natalia Duszeńska otrzymała również z rąk Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu dwie nagrody książkowe - "Dorland. Medyczny Słownik angielsko-polski, polsko-angielski" (opracowanie zbiorowe) oraz "Pielęgniarstwo transplantacyjne" pod redakcją Jarosława Czerwińskiego i Piotra Małkowskiego.

Więcej informacji o sukcesie naszej studentki: http://wnoz.wum.edu.pl/content/nagroda-piel%C4%99gniarska-kr%C3%B3lowej-....