GODZINY REKTORSKIE

Zarządzeniem Nr 113/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w dniu 2 stycznia 2017 r., ogłoszone zostały godziny rektorskie do godz.11.00 dla studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Zarządzenie Nr 113/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego