DZIEŃ REKTORSKI I GODZINY REKTORSKIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z ogólnouczelnianą Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 Zarządzeniem NR 93/2017 Rektora, dzień 3 października 2017 r. ogłoszony został dniem rektorskim dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów I roku WUM.  Tego dnia  ogłoszone zostały również godziny rektorskie od 12.00 do 16.00 dla studentów i doktorantów pozostałych lat studiów oraz nauczycieli akademickich.

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 93/2017