DYPLOMY UZNANIA I UROCZYSTE PODZIĘKOWANIA DLA STUDENTÓW

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów uznania oraz złożenie serdecznych gratulacji laureatce I etapu konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy" - Pani Wiolettcie Dobosz, a także finalistkom, Paniom: Adriannie Gawińskiej i Marioli Marciniak. 

Studenci: Kamil Górecki (I rok, studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne)Aleksandra Jakubczyk (I rok, studia I stopnia na kierunku Położnictwo)Urszula Zuzanna-Szewc (II rok, studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo), Jakub Wiśniewski (I rok, studia I stopnia na kierunku Ratownictwo Medyczne) oraz Zuzanna Zawadzka (III rok, studia I stopnia na kierunku Położnictwo) otrzymali natomiast, z rąk Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego, uroczyste podziękowania za wyjątkowo aktywny i zaangażowany udział w bezpośredniej promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 10-11 marca br., podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2017.

Studenci godnie reprezentowali Wydział Nauki o Zdrowiu oraz przyczynili się do umocnienia jego pozytywnego wizerunku poprzez udzielanie kandydatom na studia informacji dotyczących oferty kształcenia i warunków studiowania w charakterystycznych dla kierunków strojach. 

Zdjecia wykonał Dział Fotomedyczny WUM.