Dyplomowanie

UWAGA STUDENCI STUDENCI STUDIÓW II STOPNIA PIELĘGNIARSTWA!

PLIK DO POBRANIA

DOPUSZCZALNE FORMY PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

Uchwała Nr 3/2017 Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie: formy pracy dyplomowej magisterskiej.

Na podstawie art. 167a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016 poz. 1842 z późn.zm.), Rada Wydziału Nauki o Zdrowiu, podczas posiedzenia w dniu 10 stycznia 2017 r., pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018, obowiązku przygotowywania prac magisterskich w formie publikacji przyjętej do druku. 

W przypadku studentów kierunku Pielęgniarstwo aktualnego roku akademickiego tj. 2016/2017 nie ma obowiązku przygotowania pracy magisterskiej w formie publikacji. Natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany taką formą pracy, to jest to dopuszczalne.

Praca powinna być opublikowana w czasopiśmie recenzowanym. Jako potwierdzenie publikacji pracy należy złożyć odbitkę pracy wraz ze wskazaną nazwą czasopisma, nr tomu, strony lub nr DOI (gdy praca zostanie wydrukowana przed obroną) lub zaświadczenie z czasopisma o dopuszczeniu do publikacji wraz z manuskryptem złożonym w redakcji (gdy praca będzie opublikowana już po terminie obrony).

Informacja dla studentów studiów I stopnia - egzamin teoretyczny [plik do pobrania]

baza promotorów oraz tematów prac licencjackich [plik do pobrania]

baza promotorów oraz tematów prac magisterskich [plik do pobrania]

regulamin dyplomowania studia I stopnia [plik do pobrania]

regulamin dyplomowania studia II stopnia [plik do pobrania]

załącznik nr 1 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - egzamin dyplomowy teoretyczny [plik do pobrania

załącznik nr 2 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - egzamin dyplomowy praktyczny [plik do pobrania]

załącznik nr 2.1 - zasady losowania klinik, w których poszczególni studenci zdają licencjacki egzamin dyplomowy praktyczny [plik do pobrania]

załącznik nr 2.2 - dokumentacja egzaminu praktycznego licencjackiego [plik do pobrania]

załącznik nr 2.3 - protokół zbiorczy z egzaminu licencjackiego praktycznego [plik do pobrania]

załącznik nr 3 do regulaminu egzaminu dyplomowego licencjackiego - protokół egzaminu dyplomowego licencjackiego [plik do pobrania]

załącznik nr 1 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]

załącznik nr 2 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]

załącznik nr 3 do regulaminu egzaminu dyplomowego magisterskiego [plik do pobrania]

pytania teoretyczne na egzamin dyplomowy magisterski [plik do pobrania]

pytania praktyczne na egzamin dyplomowy magisterski [plik do pobrania]