ANESTEZJOLOGIA

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych uprzejmie przypomina, że:

TRWA  NABÓR  NA:

Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Serdecznie zapraszamy.

Kwalifikacja: 20 kwietnia (czwartek) 2017 r. godz. 16.00 w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego,

ul. E. Ciołka 27, II piętro

Termin realizacji specjalizacji: 12.05.2017 r. - 12.01.2019 r.