• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

UWAGA

 • 06.10.2015 | 10:28

  UWAGA !!!

  W dniu dzisiejszym – 06.10.2015 r. do godziny 14.00 zostają odwołane wszystkie zajęcia odbywające się w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej przy ul. Żwirki i Wigury 81 

UWAGA!

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

„Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne”

 • 23.09.2015 | 10:39

  Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  serdecznie zapraszają na Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich

  oraz dyplomów licencjackich absolwentom kierunku ratownictwo medyczne,

  która odbędzie się dnia 22 października 2015 r. od godz. 12:30

  w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  przy ul. Ks. Trojdena 2a  w Warszawie. 

   

Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016

Immatrykulacja

 • 23.09.2015 | 9:18

  Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu

  zaprasza na Uroczystą Immatrykulację studentów WNoZ

  Uroczystość odbędzie się 09.10.2015r.

  o godzinie 12.00

  w Auli Wykładowej A

  Centrum Dydaktyczne

  ul. Księcia Trojdena 2a

  Obecność studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia

  oraz studiów doktoranckich OBOWIĄZKOWA

  W tym dniu zostają ogłoszone godziny Dziekańskie

  obowiązujące w godzinach 11.00-14.30

  WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW PIERWSZYCH ROCZNIKÓW

   

Zapraszamy na fakultety pod patronatem Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

 • 08.09.2015 | 12:03

  Zapraszamy na fakultety pod patronatem 

  Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

  Prof. dra hab. n. med. Marka Kulusa

  w roku akademickim 2015/2016

  Jeszcze więcej

  Techniki komunikacyjne w relacji lekarz-pacjent

  Język migany

  Kultura zachowań – savoir vivre

  Porozumienie z pacjentem: komunikacja i wzajemny stosunek

  Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie 

  www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

PŁATNOŚCI

 • 07.09.2015 | 15:32

  Rozłożenie płatności na raty

  Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty na raty student zobowiązany jest złożyć w

  Dziekanacie i skierować do właściwego Dziekana. Wnioski w sprawie rozłożenia

  płatności na raty opłat dotyczących semestru zimowego studentów I-szego roku

  studiów należy składać do dnia 1 października danego roku akademickiego. W

  pozostałych przypadkach wnioski o rozłożenie płatności na raty należy składać w

  Dziekanacie nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia semestru, którego

  dotyczy wniosek. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez

  rozpoznania. Wniosek złożony w terminie skutkuje wstrzymaniem obowiązku

  zapłaty do dnia wskazanego w decyzji.

  Zwolnienie z opłat w całości lub w części

  Wniosek o zwolnienie z części lub całości opłaty ze wskazaniem okresu, którego

  ono dotyczy, zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie”, student składa we właściwym

  Dziekanacie w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem semestru, a w

  przypadku opłat za semestr zimowy studentów I-szego roku studiów do dnia 1

  października danego roku akademickiego. Wnioski złożone po tym terminie będą

  pozostawione bez rozpoznania, chyba że student wykaże, że okoliczności

  uzasadniające wniosek zaistniały po wyznaczonym wyżej terminie.

  Studia doktoranckie

  Wniosek w sprawie rozłożenia płatności na raty doktorant zobowiązany jest

  skierować do Dziekana za pośrednictwem Dziekanatu Studiów Doktoranckich, w

  terminie do 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego - dla doktorantów na Iszym

  roku oraz do 30 dni przed terminem rozpoczęcia roku akademickiego w

  przypadku pozostałych doktorantów (tj. od II roku). Wniosek złożony w terminie

  skutkuje wstrzymaniem obowiązku zapłaty do dnia wskazanego w decyzji.

  UWAGA

  Wnioski składane po wyznaczonych terminach nie będą przyjmowane.

  Uchwała nr 56/2015 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

  z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
  [pobierz pdf]

  • Załącznik do uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2015 r.
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 2 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
   [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 3 do Załącznika do Uchwały nr 56/2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015 r.
   [pobierz pdf]

KONFERENCJA - MIEJSCE PIELĘGNIARKI W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA

 • 03.08.2015 | 14:24

  Miejsce pielęgniarki

  w systemie ochrony zdrowia

  8 – 9 październik  2015

  Warszawa

   Aula B Centrum Dydaktyczne

  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  ul Żwirki i Wigury 61

    Organizatorzy

  Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

   Sekcja Pielęgniarstwa Alergologicznego

  Polskie Towarzystwo Alergologiczne

   zgłoszenia do dnia 30 września 2015

  pod adresem email

   konferencje.spa@gmail.com

   wstęp wolny  

Składanie pism

 • 01.07.2015 | 9:58

  Szanowni Państwo,

   

  Decyzją Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu Pana prof. dr hab. n. med. Piotra Małkowskiego wszelkie dokumenty, podania, wnioski należy składać do właściwych Dziekanatów pisane WYŁĄCZNIE na komputerze.