• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

SPECJALIZACJE

 • 13.05.2015 | 10:56

  UWAGA  DOTYCZY  KWALIFIKACJI  DO  SPECJALIZACJI:

  Specjalizacja kardiologiczna: kwalifikacja 8 czerwca 2015r.- poniedziałek godz. 10.00

   Rozpoczęcie zajęć 2 lipca 2015r - czwartek godz. 15.00

  Specjalizacja anestezjologiczna; kwalifikacja 18 czerwca 2015r. - czwartek godz. 15.00

  Rozpoczęcie zajęć 11 lipca 2015r - sobota godz. 9.00 

  Specjalizacja chirurgiczna; kwalifikacja 1 lipca 2015r. - środa godz. 10.00

   Rozpoczęcie zajęć 9 lipca 2015r - czwartek godz. 10.00

  Specjalizacja zachowawcza kwalifikacja 25 czerwca 2015r. - czwartek godz. 15.00

  Rozpoczęcie zajęć 8 lipca 2015r. środa godz. 15.00

  Zapraszamy na kwalifikacje na ul. Ciołka 27

   

  Zapraszamy chętne pielęgniarki do udziału w poszczególnych specjalizacjach. Nadal trwa nabór tel. kontaktowy 728 960 547 Anna Rychlica


 • 28.04.2015 | 11:24

  Trwa nabór na następujące specjalizacje:

  - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego

  - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

  - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

  - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

  - specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego

  Jest to ostatni nabór na specjalizację na dotychczasowych obowiązujących zasadach

  Termin rozpoczęcia:  czerwiec 2015 r.

E-Sylabus

Seminarium Szkoleniowe

„VII Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu”

 • 05.05.2015 | 7:20

  Władze Dziekańskie Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na VII Konferencję Naukową Wydziału, która odbędzie się dnia 22 maja 2015r. od godz. 12:00 w sali nr 8 Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.

  Podczas Konferencji już po raz siódmy zaprezentowane zostaną kolejne osiągnięcia naukowe Wydziału.

  Konferencja organizowana jest pod honorowym patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość”

 • 02.03.2015 | 15:23

  Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum, UMK Toruń

  Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski

  Chair and Clinic of Geriatrics Collegium Medicum, UMK Toruń,

  Polish Gerontological Society

  we współpracy z/in cooperation with:

  Department of Nursing Science Medical University of Graz, Austria,

  NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The Netherland,

  Università Campus Bio-Medico di Roma, Italy,

  Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences

  Catholic University Rožomberok, Faculty of Health

  Asociácia Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Slovenskej republike

  zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową/ invite to the International Conference

  „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość”

  „Modern nursing and medical care in selected countries in Europe- current state and the future.”

  Miejsce konferencji/ Place of the conference: Aula Collegium Medicum in Bydgoszcz ul.Jagiellońska 13, Bydgoszcz, Poland

  Termin konferencji/Date of the conference: 29Maj/29 May 2015

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

 • 16.02.2015 | 15:52

  Rejestracja i zapisy na zajęcia odbędą się 20 lutego (piątek) o godzinie 17.00

  Przypominamy, iż  rejestracja na zajęcia wymaga nowego loginu i hasła, stare są automatycznie anulowane.
  W razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z sekretariatem Studium WFiS - 022 5720 528, 529 lub studiumwfis@wum.edu.pl

  Uwaga !!!
  przed zalogowaniem do Systemu, należy zapoznać się z Ogólnymi Zasadami Rejestracji na Zajęcia z Wychowania Fizycznego !!!

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

 • 04.02.2015 | 11:56

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

  Kurs specjalistyczny

  Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

  Program kursu – pobierz

  Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:

  -   posiadają prawo wykonywania zawodu,

  -   aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

  Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);

  b)      kopia prawa wykonywania zawodu;

  c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:

  - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu,

  albo

  - oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

  ·         zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)

  ·         wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

  ·         materiały dydaktyczne

  Organizacja i terminy realizacji:

  Planowane są dwie edycje kursu

  Edycja I – Data rozpoczęcia kursu 4.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

  Terminy wykładów: 04-07 marca 2015r.; 18-21 marca 2015r. oraz 09-10 kwietnia 2015r.

  Termin składania dokumentów do 27.02.2015

  Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 2.03.2015r. o godz.11.00

  Edycja II – Data rozpoczęcia kursu 11.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

  Terminy wykładów: 11-14 marca 2015r.; 25-28 marca 2015r. oraz 16-17 kwietnia 2015r.

  Termin składania dokumentów do 6.03.2015

  Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 9.03.2015r. o godz.11.00

  Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

  Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.pl

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

  Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauki o Zdrowiu 

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

  ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

  anna.rychlica@wum.edu.pl

   

  barbara.knoff@wum.edu.pl

Kursy i specjalizacje

 • 15.01.2015 | 10:35

  Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek ZAPRASZA OFERTA SZKOLENIOWA 2015

  UWAGA!!! ZAPRASZAMY NA NOWY KURS!!!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku 

  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

   Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Pielęgniarki chcące uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kursów specjalistycznych do uczestnictwa w szkoleniu:

   

  KURS  SPECJALISTYCZNY

   PIELĘGNOWANIE  W  CHOROBACH NARZĄDU  WZROKU

  Termin rekrutacji do 27 lutego  2015r.

   Do kursów zapraszamy pielęgniarki które:

  - posiadają prawo wykonywania zawodu;

  - posiadają co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie.

   TERMIN REALIZACJI   –   14  marca  –  25  kwietnia  2015

  Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie  o ukończeniu kursu.

   Koszt uczestnictwa – 940,-zł

  • Pielęgniarki spełniające warunki określone przez WOIPiP mogą uzyskać dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (wg wzoru plik do pobrania)

   Dokumenty które należy złożyć:

  • Karta zgłoszenia do kursu specjalistycznego (wg wzoru plik do pobrania),
  • Dokument /zaświadczenie/ potwierdzający posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy w zawodzie oraz zatrudnienie zgodne z dziedziną, w której ubiega się o udział w kształceniu,
  • Kopia prawa wykonywania zawodu

   HARMONOGRAM

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ STAŻOWYCH

  Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przysyłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres organizatora:

   

  Warszawski Uniwersytet Medyczny                    lub

  Wydział Nauki o Zdrowiu

  ul. Żwirki i Wigury 61

  02-091 Warszawa

  pok. 501A, V p.

  Informacje dodatkowe: tel. (0-22) 572-05-64

  Fax: (0-22) 572 05 64

  elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

   Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

   ul. Erazma Ciołka 27

   01-445 Warszawa

   Tel. kom. 0 728 960 547

   lub  (0-22) 877-35-97                  

   pok. 209A, II p.

   anna.rychlica@wum.edu.pl

   

   

  OFERTA PLIK