• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Kursy i specjalizacje

 • 15.01.2015 | 9:35

  Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek ZAPRASZA OFERTA SZKOLENIOWA 2015

  UWAGA!!! ZAPRASZAMY NA NOWY KURS!!!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku 

  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

   Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Pielęgniarki chcące uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kursów specjalistycznych do uczestnictwa w szkoleniu:

   

  KURS  SPECJALISTYCZNY

   PIELĘGNOWANIE  W  CHOROBACH NARZĄDU  WZROKU

  Termin rekrutacji do 27 lutego  2015r.

   Do kursów zapraszamy pielęgniarki które:

  - posiadają prawo wykonywania zawodu;

  - posiadają co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie.

   TERMIN REALIZACJI   –   14  marca  –  25  kwietnia  2015

  Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie  o ukończeniu kursu.

   Koszt uczestnictwa – 940,-zł

  • Pielęgniarki spełniające warunki określone przez WOIPiP mogą uzyskać dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (wg wzoru plik do pobrania)

   Dokumenty które należy złożyć:

  • Karta zgłoszenia do kursu specjalistycznego (wg wzoru plik do pobrania),
  • Dokument /zaświadczenie/ potwierdzający posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy w zawodzie oraz zatrudnienie zgodne z dziedziną, w której ubiega się o udział w kształceniu,
  • Kopia prawa wykonywania zawodu

   

  Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przysyłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres organizatora:

   

  Warszawski Uniwersytet Medyczny                    lub

  Wydział Nauki o Zdrowiu

  ul. Żwirki i Wigury 61

  02-091 Warszawa

  pok. 501A, V p.

  Informacje dodatkowe: tel. (0-22) 572-05-64

  Fax: (0-22) 572 05 64

  elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

   Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

   ul. Erazma Ciołka 27

   01-445 Warszawa

   Tel. kom. 0 728 960 547

   lub  (0-22) 877-35-97                  

   pok. 209A, II p.

   anna.rychlica@wum.edu.pl

   

   

  OFERTA PLIK

Dzień Otwarty – zapraszamy do uczestnictwa!

 • 14.01.2015 | 13:04

  Biuro Informacji i Promocji zwraca się z uprzejmą prośbą do studentów zrzeszonych w kołach naukowych o pomoc w przygotowaniu Dnia Otwartego, który odbędzie się 15 marca br. (niedziela) w Centrum Dydaktycznym.

  Pokazy i prezentacje przygotowane przez studentów stały się już tradycją uczelnianych Dni Otwartych, gdyż to właśnie studenci są najbardziej skuteczni w motywowaniu maturzystów do podjęcia nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

  Zachęcamy do przedstawienia swojego koła naukowego – jego dorobku, osiągnięć i celu działania.

  Termin zgłoszeń: 10 lutego br., pod adresem e-mail: magdalena.wilk@wum.edu.pl

  Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu: (22) 57 20 276

Grupy Dziekańskie

 • 01.10.2014 | 7:56

  Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że nie ma żadnej możliwości zmian, przeniesień, między przydzielonymi grupami dziekańskimi (seminaryjnymi)

STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Płatność za drugi i kolejny kierunek

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 17.07.2014 | 10:43

  z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2014/2015

Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 28.04.2014 | 10:03

  z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2014 roku

KURSY

 • 15.04.2014 | 14:08

  UWAGA!!!! Trwa nabór na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa:

  1. nefrologicznego

  2. opieki długoterminowej

  3. zachowawczego

  a także nadal na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa:

  - kardiologicznego

  - chirurgicznego

  - anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Serdecznie zapraszamy - organizator kształcenia

  szczegółowe informacje pod tel. kom. 728 960 547

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA!!!!!!!!!!  dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Kwalifikacja na specjalizację odbędzie się 2 września o godz. 10.00 w ZPS, przy ul. Erazma Ciołka 27. Proszę zarezerwować czas do około godz. 14.00.

  05 września o godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne - zwolnienia z bloku ogólnozawodowego

  06, 07, 19, 20, 21  września od godz. 9.00 - 15.00 zajęcia z bloku ogólnozawodowego

  03, 04, 05, 24, 25, 26  października od godz. 9.00 - 15.00 zajęcia z bloku ogólnozawodowego

  Szczegółowy harmonogram zajęć będzie podany w dniu kwalifikacji.

  Z poważaniem-organizator kształcenia

  -----------------------------------------------------------------------------------

  DOTYCZY  KURSU  GERIATRYCZNEGO  DLA  PIELĘGNIAREK  POZ

  W związku z dużym zainteresowaniem wszystkimi edycjami kursu geriatrycznego planowany jest test kwalifikacyjny na poszczególne edycje - po wcześniejszym zóżeniu kompletu dokumentów (zgodnie z terminami określonymi w ofercie)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

   KURS  SPECJALISTYCZNY PIELĘGNOWANIE  W  CHOROBACH NARZĄDU  WZROKU

  Termin rekrutacji do 23 czerwca  2014r.

  Po szczegółowe informacje zapraszamy  http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Terapeutów Środowiskowych chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej do uczestnictwa w szkoleniu: 

  Kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych

  w zakresie opieki geriatrycznej

  Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   

   

   PROGRAM

  KURSY: http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy

PILNE!!!

 • 13.03.2014 | 15:55

  BADANIA LEKARSKIE

  Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o koniecznościdostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, Nosicielstwo - do Działu Obsługi Studenta)

  Nie dostarczenie wyżej wymienionych badań w trybie pilnym skutkować będzie:

  nie dopuszczeniem do Zajęć praktycznych oraz
  nie wydaniem skierowania na Praktyki wakacyjne.

PUBLIC HEALTH WORKFORCE DEVELOPMENT