02 luty

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, studenci I roku stacjonarnych oraz ...

18 Styczeń

Zapraszamy w semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 na fakultety pod patronatem Prorektora do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych

13 Styczeń

Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych zaprasza do zapoznania się z nową ofertą szkoleniową

08 Grudzień

Wydział Nauki o Zdrowiu we współpracy z Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Wydziałem Farmaceutycznym uruchomił

25 Listopad

Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne na kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla osób posiadających magistra i dla osób posiadających licencjat.

05 Listopad

Wszystkie informacje otrzymywane z Dziekanatów lub od Wykładowców na wspólne studenckie skrzynki mailowe należy traktować jako poufne.

Strony