25 Listopad

Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne chcące uzyskać profesjonalną wiedzę z

20 Listopad

Wydział Nauki o Zdrowiu zaprasza pielęgniarki do uczestnictwa w bezpłatnym kursie specjalistycznym: Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Realizacja grudzień 2015.

05 Listopad

Wszystkie informacje otrzymywane z Dziekanatów lub od Wykładowców na wspólne studenckie skrzynki mailowe należy traktować jako poufne.

05 Listopad

Faktura VAT wystawiana jest nie później niż 7 dni od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy usługi, na wniosek s

05 Listopad

Studenci, którzy podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych (również w ramach kół naukowych) na terenie zakładów opieki zdrowotnej

05 Listopad

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu przypomina o konieczności dostarczenia kompletu badań lekarskich (Medycyna Pracy - do Dziekanatu; WZW, N

Strony