• w sekcji Dokumenty Nowe Regulaminy ITS, UTS
 • STUDENCI PIELEGNIARSTWA i POŁOŻNICTWA: na zajęcia praktyczne obowiązkowe jest posiadanie fartucha

Gala X Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku

 • 17.04.2015 | 12:32

  Serdecznie zapraszamy na

  Galę X Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku,

  która odbędzie się w dniu 23 kwietnia (czwartek) 2015 roku

  w godzinach 11.00 -15.00 w Centrum Dydaktycznym

   

  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a (Aula B).

„Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość”

 • 02.03.2015 | 15:23

  Katedra i Klinika Geriatrii Collegium Medicum, UMK Toruń

  Polskie Towarzystwo Gerontologiczne Oddział Kujawsko-Pomorski

  Chair and Clinic of Geriatrics Collegium Medicum, UMK Toruń,

  Polish Gerontological Society

  we współpracy z/in cooperation with:

  Department of Nursing Science Medical University of Graz, Austria,

  NHL University of Applied Sciences, Leeuwarden, The Netherland,

  Università Campus Bio-Medico di Roma, Italy,

  Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Humanities, Department of Health Care Sciences

  Catholic University Rožomberok, Faculty of Health

  Asociácia Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v Slovenskej republike

  zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową/ invite to the International Conference

  „Współczesne pielęgniarstwo i opieka medyczna w wybranych krajach Europy-stan aktualny i przyszłość”

  „Modern nursing and medical care in selected countries in Europe- current state and the future.”

  Miejsce konferencji/ Place of the conference: Aula Collegium Medicum in Bydgoszcz ul.Jagiellońska 13, Bydgoszcz, Poland

  Termin konferencji/Date of the conference: 29Maj/29 May 2015

Zapisy na zajęcia Wychowania Fizycznego

 • 16.02.2015 | 15:52

  Rejestracja i zapisy na zajęcia odbędą się 20 lutego (piątek) o godzinie 17.00

  Przypominamy, iż  rejestracja na zajęcia wymaga nowego loginu i hasła, stare są automatycznie anulowane.
  W razie jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości należy skontaktować się z sekretariatem Studium WFiS - 022 5720 528, 529 lub studiumwfis@wum.edu.pl

  Uwaga !!!
  przed zalogowaniem do Systemu, należy zapoznać się z Ogólnymi Zasadami Rejestracji na Zajęcia z Wychowania Fizycznego !!!

„Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

 • 04.02.2015 | 11:56

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego do uczestnictwa w szkoleniu:

  Kurs specjalistyczny

  Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego”.

  Program kursu – pobierz

  Kurs jest realizowany w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Do projektu zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy którzy:

  -   posiadają prawo wykonywania zawodu,

  -   aktualnie są zatrudnione w zawodzie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej,

  Osoby ubiegające się o dopuszczenie do kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

  a)      wniosek o dopuszczenie do kursu (wg wzoru - pobierz);

  b)      kopia prawa wykonywania zawodu;

  c)      Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie, w szczególności:

  - zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu,

  albo

  - oświadczenie pielęgniarki/pielęgniarza o wykonywaniu zawodu w ramach działalności leczniczej.

  Warunki uczestnictwa:

  Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników. Jego koszt pokrywany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

  Dodatkowo, uczestnicy na szkolenie otrzymają:

  ·         zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenie (wg regulaminu – pobierz)

  ·         wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych

  ·         materiały dydaktyczne

  Organizacja i terminy realizacji:

  Planowane są dwie edycje kursu

  Edycja I – Data rozpoczęcia kursu 4.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

  Terminy wykładów: 04-07 marca 2015r.; 18-21 marca 2015r. oraz 09-10 kwietnia 2015r.

  Termin składania dokumentów do 27.02.2015

  Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 2.03.2015r. o godz.11.00

  Edycja II – Data rozpoczęcia kursu 11.03.2015 r. Data zakończenia kursu – 9.05.2015r.

  Terminy wykładów: 11-14 marca 2015r.; 25-28 marca 2015r. oraz 16-17 kwietnia 2015r.

  Termin składania dokumentów do 6.03.2015

  Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 9.03.2015r. o godz.11.00

  Maksymalna liczba uczestników każdej edycji – 30 osób

  Informacje o sprawdzianie wiedzy umieszczone będą na stronie internetowej Organizatora kształcenia: – http//www.wnoz.wum.edu.pl

  Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów:

  Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną

  Uwaga: dokumenty zgłoszeniowe prosimy składać na adres organizatora 

  Warszawski Uniwersytet Medyczny

  Wydział Nauki o Zdrowiu 

  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

  Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek i Położnych

  ul. Erazma Ciołka 27  II p. pok. 209A

  tel. o (22) 877-35-97 lub tel. kom. 728 960 547

  anna.rychlica@wum.edu.pl

   

  barbara.knoff@wum.edu.pl

Kursy i specjalizacje

 • 15.01.2015 | 10:35

  Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Nauki o Zdrowiu Pracownia Kształcenia Ustawicznego Pielęgniarek ZAPRASZA OFERTA SZKOLENIOWA 2015

  UWAGA!!! ZAPRASZAMY NA NOWY KURS!!!

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku 

  w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

   Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Pielęgniarki chcące uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu kursów specjalistycznych do uczestnictwa w szkoleniu:

   

  KURS  SPECJALISTYCZNY

   PIELĘGNOWANIE  W  CHOROBACH NARZĄDU  WZROKU

  Termin rekrutacji do 27 lutego  2015r.

   Do kursów zapraszamy pielęgniarki które:

  - posiadają prawo wykonywania zawodu;

  - posiadają co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie.

   TERMIN REALIZACJI   –   14  marca  –  25  kwietnia  2015

  Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie  o ukończeniu kursu.

   Koszt uczestnictwa – 940,-zł

  • Pielęgniarki spełniające warunki określone przez WOIPiP mogą uzyskać dofinansowanie z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (wg wzoru plik do pobrania)

   Dokumenty które należy złożyć:

  • Karta zgłoszenia do kursu specjalistycznego (wg wzoru plik do pobrania),
  • Dokument /zaświadczenie/ potwierdzający posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy w zawodzie oraz zatrudnienie zgodne z dziedziną, w której ubiega się o udział w kształceniu,
  • Kopia prawa wykonywania zawodu

   HARMONOGRAM

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ STAŻOWYCH

  Zainteresowanych udziałem w kursie prosimy o przysyłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres organizatora:

   

  Warszawski Uniwersytet Medyczny                    lub

  Wydział Nauki o Zdrowiu

  ul. Żwirki i Wigury 61

  02-091 Warszawa

  pok. 501A, V p.

  Informacje dodatkowe: tel. (0-22) 572-05-64

  Fax: (0-22) 572 05 64

  elzbieta.chelstowska@wum.edu.pl

   Zakład Pielęgniarstwa Społecznego

   ul. Erazma Ciołka 27

   01-445 Warszawa

   Tel. kom. 0 728 960 547

   lub  (0-22) 877-35-97                  

   pok. 209A, II p.

   anna.rychlica@wum.edu.pl

   

   

  OFERTA PLIK

Grupy Dziekańskie

 • 01.10.2014 | 8:56

  Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu informuje, że nie ma żadnej możliwości zmian, przeniesień, między przydzielonymi grupami dziekańskimi (seminaryjnymi)

STYPENDIA MINISTRA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Płatność za drugi i kolejny kierunek

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • 17.07.2014 | 11:43

  z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2014/2015

KURSY

 • 15.04.2014 | 15:08

  UWAGA!!!! Trwa nabór na specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa:

  1. nefrologicznego

  2. opieki długoterminowej

  3. zachowawczego

  a także nadal na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa:

  - kardiologicznego

  - chirurgicznego

  - anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Serdecznie zapraszamy - organizator kształcenia

  szczegółowe informacje pod tel. kom. 728 960 547

  --------------------------------------------------------------------------------------------

  UWAGA!!!!!!!!!!  dotyczy specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  Kwalifikacja na specjalizację odbędzie się 2 września o godz. 10.00 w ZPS, przy ul. Erazma Ciołka 27. Proszę zarezerwować czas do około godz. 14.00.

  05 września o godz. 16.00 - spotkanie organizacyjne - zwolnienia z bloku ogólnozawodowego

  06, 07, 19, 20, 21  września od godz. 9.00 - 15.00 zajęcia z bloku ogólnozawodowego

  03, 04, 05, 24, 25, 26  października od godz. 9.00 - 15.00 zajęcia z bloku ogólnozawodowego

  Szczegółowy harmonogram zajęć będzie podany w dniu kwalifikacji.

  Z poważaniem-organizator kształcenia

  -----------------------------------------------------------------------------------

  DOTYCZY  KURSU  GERIATRYCZNEGO  DLA  PIELĘGNIAREK  POZ

  W związku z dużym zainteresowaniem wszystkimi edycjami kursu geriatrycznego planowany jest test kwalifikacyjny na poszczególne edycje - po wcześniejszym zóżeniu kompletu dokumentów (zgodnie z terminami określonymi w ofercie)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

   KURS  SPECJALISTYCZNY PIELĘGNOWANIE  W  CHOROBACH NARZĄDU  WZROKU

  Termin rekrutacji do 23 czerwca  2014r.

  Po szczegółowe informacje zapraszamy  http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Wydział Nauki o Zdrowiu serdecznie zaprasza Terapeutów Środowiskowych chcących uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu opieki geriatrycznej do uczestnictwa w szkoleniu: 

  Kurs doskonalący dla terapeutów środowiskowych

  w zakresie opieki geriatrycznej

  Kurs jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   

   

   PROGRAM

  KURSY: http://wnoz.wum.edu.pl/oferta/kursy